Termeni și condiții

Publicat in categoria Centrul de sănătate ARAS

Prin selectarea butonului „Da” de mai sus, declar ca imi exprim consimtamantul, în mod expres şi neechivoc, pentru ca orice date cu caracter personal, precum şi orice alte informatii furnizate de mine, cuprinse în prezentul formular, să intre în baza de date a Centrului de Sanatate ARAS, a partenerilor contractuali ai acestora, pentru a fi prelucrate şi utilizate în orice activitati şi scopuri legate de furnizare de bunuri şi servicii, marketing, publicitate şi marketing direct, în conformitate cu legislatia în vigoare – Legea 677/2001. Datele personale NU vor fi făcute publice, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Cunosc faptul că Centrul de Sanatate ARAS a notificat aceasta prelucrare de date personale autoritatii de supraveghere, sub nr.xxxxx. Am cunoştină de faptul că, pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa Centrul de Sanatate ARAS – Bucuresti, îmi pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

  • să obţin, o dată pe an, confirmarea faptului că datele mele sunt sau nu prelucrate;
  • să intervin asupra datelor transmise;
  • să mă opun prelucrarii datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia mea particulară;
  • să mă opun, fără vreo justificare, la prelucrarea datelor în scop de marketing direct.